Call Us:+1-888-888-888

Meneladani cara berhaji Rasulullah

Home  /  umroh  /  Meneladani cara berhaji Rasulullah

7.Dec, 2018 Comments Off on Meneladani cara berhaji Rasulullah , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , umroh

Meneladani cara berhaji Rasulullah

Ayah Ja’far bin Muhammad berkata, ‘kami mendatangi Jabir bin Abdillah ra iya menanyai semua anggota rombongan kompilasi yang memadukan dia menanyakan kepadaku, aku menjawab,’ aku adalah Muhammad bin Ali bin Husain paket umroh murah.

Ia lantas mencerminkan kepalaku melepaskan kancing-kancing bajuku dan membangun telapak berat di tengah Dadaku. Saat itu aku masih muda mengatakan, ‘selamat datang Putra saudaraku bertanyalah kepadaku apa yang kamu inginkan paket umroh murah.

  • Jabir bin Abdillah adalah orang yang buta. Ketika waktu salat tiba-tiba muncul dengan menggunakan jenis-jenis pakaian yang sama sekali ujungnya jadi tertarik karena pakaian itu kecil sementara pakaian panjangnya tergantung di gantungan baju besar kami salat bersama kami.

Seusai salat aku berkata, ‘beritahulah aku tentang haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersirat dengan 9 jarinya, selain itu, mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah selama 9 tahun tanpa melakukan haji, baru pada tahun ke-10 beliau mengumum bahwa beliau akan melaksanakan ibadah haji.

  • Maka orang-orang ke Madinah dapat berbondong-bondong agar dapat melakukan haji bersama dan agar dapat mengirimkan Haji beliau. Kami semua keluar bersama dia hingga membuat kami di dzulhulaifah, asma binti umais dari Muhammad bin Abi bakar. Aku diutus ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta pertanggungjawaban kepada Rasulullah apa yang aku lakukan?

Beliau bersabda, “(katakanlahlah), mandilah lalu pakailah pembalut dan lakukanlah ihram.

  • Setelah itu rasulullah shallallahu Alaihi Wasallam salat di masjid kemudian menaiki unta Qashwa (nama unta beliau), isikan beliau sampai di Baida ‘aku melayangkan pandanganku untuk orang-orang di atas kendaraan dan orang-orangnya pejalan kaki yang berada di depan beliau, di samping kanan beliau, di samping kiri beliau dan di belakang beliau.

Semuanya sama, rasulullah berada di tengah-tengah kami.

Kepada beliau Allah Alquran turun dan hanya beliaulah yang tahu takwilnya secara pasti. Apa yang dia lakukan kami lakukan.
Beliau membaca Talbiyah yang mengajarkan tauhid

“labbaik Allahumma Labbaik labbaika la syarika laka Labbaik, innal Hamda wan ni’mata laka Wal Mulka, la syarikalah.
Hamba memenuhi panggilanmu ya Allah, hamba memenuhi panggilanmu, hamba untuk menemukanmu, tiada sekutu bagimu, hamba Anda menemukan segalanya yang sebenarnya, nikmat dan kerajaan hanya milikmu tiada sekutu bagimu.

Jabir radhiallahu Anhu berkata, kami tidak mungkin untuk melaksanakan haji kami tidak mengetahui paket umroh murah. Ketika beliau dan kami telah sampai di tempat (Ka’bah) beliau membandingkan Hajar Aswad, beliau kemudian mengitari Ka’bah sebanyak tujuh kali, 3 kali dengan cara berlari-lari kecil dan 4 kali dengan cara berjalan biasa.Seusai tawaf beliau menghampiri makam Ibrahim beliau membaca ayat.
“dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat salat (QS al Baqarah 125).

Beliau melakukan salat dengan menghadap Ka’bah sementara makam Ibrahim berada di depan beliau, beliau membaca surat al-ikhlas dan surat al-kafirun dalam 2 rokaat.

  • Setelah salat beliau Kembali menuju pojok Ka’bah (hajar Aswad) dan menyentuhnya, kemudian keluar melalui pintu sofa untuk menuju Bukit sofa bercampur dengan bukit Shafa beliau mengucapkan, “sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah, aku Memulai Dengan apa yang Allah mulai. “

Beliau memulai dari bukit sofa beliau naik ke atasnya hingga melihat Ka’bah beliau menghadap kiblat, membaca kalimat tauhid dan takbir beliau menyampaikan,

“lailahaillallah Wahdah la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai-di Qadir, lailahaillallah Wahdah an jaza wa’dahu wanasara abdahu wa hadza Mall Ahzab Wahda.


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, zat yang maha esa, tiada sekutu berlaku, ia juga memiliki segala macam dan segalanya pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, allah mewujudkan janjinya menolong hambanya dan mengalahkan kelompok-kelompok dengan diriNYA sendiri.

Beliau mengulangi bacaan itu sebanyak 3 kali sambil berdoa. Kemudian dia turun ke menuju Bukit Marwah, membuat kaki di sana telah bergerak di lembah kami naik tiba tiba di Marwah, beliau paket umroh murah melakukan seperti apa yang dia lakukan di bukit sofa, terakhir kali di Marwah beliau bersabda,
“andai aku dapat memutar waktu yang telah membuatku tidak akan membawa hewan kurban dan aku akan menjadikan ibadah ini sebagai umrah. Barangsiapa yang tidak membawa hewan kurban maka inginlah ia bertahallul dan mengubah ibadahnya sebagai umrah saja. “

Suraqah bin Malik bin Khats’am berkata, ‘wahai Rasulullah apakah aturan khusus untuk tahun ini atau untuk selamanya?, beliau menjalinkan kedua jari-jari tangan Beliau dan bersabda, “umroh masuk dalam Haji sekaligus peraturan ini tidak hanya untuk tahun ini tapi untuk selama-lamanya.